הפעלת אחריות

תודה שרכשת ממוצרי מודקום! לצורך הפעלת האחריות אנא מלא/י את הטופס הבא:

תנאים והתניות כלליים לאחריות

1.האחריות תקפה רק כאשר הוצגה הוכחת רכישה המורכבת מחשבונית או קבלת מכירה מקורית המציינת את תאריך הרכישה, שם הספק, הדגם והמספר הסידורי של המוצר. מודקום שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את האחריות אם מידע זה הוסר או השתנה לאחר הרכישה המקורית של המוצר מהספק.
2. המחויבות של מודקום מוגבלת לתיקון הפגם או להחלפת החלק הפגום, או, בהתאם לשיקול דעתה, להחלפת המוצר עצמו
3. מודקום לא תהיה אחראית להחזרים, תביעות ונזקים שעלולים לנבוע מתיקון בלתי מורשה של המוצר.

האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים:

1. בדיקות תקופתיות, תחזוקה, תיקון והחלפה של חלקים עקב בלאי רגיל.
שימוש לרעה, לרבות, בין השאר, כשל בשימוש במוצר למטרתו הרגילה או בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה הסבירים. פגמים הנובעים משימוש במוצר בשילוב עם אביזרים שאינם מאושרים על-ידי מודקום לשימוש עם מוצר זה.
– כשל במוצר הנובע מהתקנה שגויה או שימוש שאינו תואם להוראות ולתקנים טכניים או תקני בטיחות המפורטים במדריך למשתמש של המוצר.
– תאונות, מעשי שמיים, ברקים, מים, שריפה, הפרעות לסדר הציבורי, אוורור בלתי הולם, שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטתה של מודקום.
– שינויים בלתי מורשים שבוצעו במוצר כדי לעמוד בתקנים מקומיים או בינלאומיים במדינות שמוצר מודקום זה לא תוכנן עבורן במקור.
2. אחריות זו אינה משפיעה על הזכויות החוקתיות של הצרכנים או על זכויות הצרכנים מול הספקים הקשורים להסכם הרכישה/מכירה.
3. לא ניתן להעביר אחריות זו.
מודקום שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות סופיות לגבי זיהוי הבעיות ואפשרויות השירות המתאימות.

הבהרות

1. אחריות זו מוגבלת לרוכש הראשון של המוצר בלבד.
2. במקרה של תיקונים/החלפה של חלק או חלקים ביחידה, אחריות זו תימשך ותישאר בתוקף אך ורק למשך תקופת האחריות שלא חלפה עדיין.
יתר על כן, הזמן שהוקדש לתיקון/החלפה ולהעברת המוצר, אם במסגרת האחריות ואם לאו, ייכלל במסגרת תקופת האחריות.
3. החברה או מרכז השירות המורשה/ספק השירות שלה שומרים לעצמם את הזכות לשמור חלקים או רכיבים כלשהם לעצמם, לפי שיקול דעתם, במקרה של פגם שהתגלה בציוד במהלך תקופת האחריות.
4. האחריות למשך תקופת האחריות הנותרת תימשך לאחר בדיקת המוצר על-ידי מרכז השירות הרלוונטי ולאחר שנמצא שהמוצר נקי מנזקי העברה.
5. במקרה של נזקי העברה, המוצר יתוקן על-ידי מרכז השירות הרלוונטי בהתאם לחיובים ולאחריות כדי שתקופת האחריות שנותרה תימשך.
6. מחויבות החברה במסגרת אחריות זו תוגבל לתיקון או החלפה של חלקים שהתגלו כפגומים.
7. תיקונים במהלך תקופת האחריות יתבצעו על בסיס איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון הספק.
8. לשם קבלת השירות על הלקוח לארוז את המוצר באריזתו המקורית ובנוסף לארוז את המוצר בקרטון "מאסטר" מוגן ושמור. מוצר שלא ייארז לפי ההנחיות לא ייאסף ולא ניתן יהיה לטפל בו.
9. The warranty does not cover cost of transportation of system from place of installation to the Service Center.

אחריות זו אינה ישימה בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. לא הוצגה קבלה/חשבונית מקורית עם תאריך הרכישה בצירוף שם המוצר ומספרו הסידורי
2. השימוש במוצר לא נעשה בהתאם להוראות שבמדריך ההוראות.
3. פגמים שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי הולם, כפי שנקבע על-ידי אנשי החברה.
4. Modification or alteration of any nature is made in the electrical circuitry/ or physical construction of the set
5. עבודת התקנה/תיקון בוצעה על-ידי אנשים/סוכנויות שאינם מורשים על-ידי החברה.
6. תנאי האתר (המקום שבו המוצר מוחזק) שאינם תואמים לתנאי ההפעלה המומלצים של המכשיר.
7. המספר הסידורי המקורי הוסר, נמחק או השתנה במכשיר או במארז.
8. פגמים הנובעים כתוצאה מגורמים מעבר לשליטת החברה כגון ברקים, מתח חריג, מעשה שמיים או בעת העברה למרכז השירות או לבית הרוכש.